اين سه چيز …

این مطلب دراین تاریخ ارسال شده است سه شنبه, 25 مارس, 2014 در ساعت 11:01

bato-netsit 00057

سه چیز را با احتیاط بردار : قدم, قلم, قسم
سه چیز را پاک نگهدار: جسم, لباس, خیال
از سه چیز خود را نگهدار: افسوس, فریاد, نفرین کردن
سه چیزرا بکار بگیر : عقل, همت, صبر

اما سه چیز را آلوده نکن : قلب, زبان, چشم

سه چیز را هیچگاه و هیچوقت فراموش نکن: خدا, مرگ, دوستNo comments yet.

Leave a comment

*