به یادت هستم

این مطلب دراین تاریخ ارسال شده است دوشنبه, 24 مارس, 2014 در ساعت 03:00

به کوتاهی لحظات با هم بودن منگر    

    به وسعت لحظاتی بنگر که به یادت هستم

bato-netsit 00032No comments yet.

Leave a comment

*