بایگانی “بهترين اتفاق”

بهترين اتفاق

دوشنبه, 24 مارس, 2014

 

bato-netsit 00066

اگر یک تخم مرغ توسط نیروی بیرونی بشکند زندگی پایان می یابد .
اگر یک تخم مرغ توسط نیروی درونی بشکند زندگی آغاز می شود…….
بهترین چیز ها از درون اتفاق می افتند