بایگانی “تنــــــــــــــهایم”

تنــــــــــــــهایم…

چهار شنبه, 30 آوریل, 2014

 

bato-netsit 00010

 تنــــــــــــــهایم…

اما دلتنگ آغــوشی نیستم …

خــــــــــسته ام …

ولی به تــکیه گاهی نمی اندیشم …

چشمهایم تـــر هستند و قـــرمز…

ولی رازی ندارم …

چون مدت هاست …

دیگر کــسی را دوست نـــــدارم !!!